Kurs

Om kursen

KURSEN FÖR HÖSTEN 2020 ÄR INSTÄLLD PÅ GRUND AV RÅDANDE OMSTÄNDIGHETER

Nästa ansökningstid är under augusti 2021 

Bromma PK har ett kurstillfälle per år.
Uttagning sker i september med kursstart i oktober.

Kursen pågår ca 10 ggr, vanligtvis torsdagkvällar och/eller lördagförmiddagar.

Om du använder glasögon är det lättast att använda terminalglasögon för skyttet. Progressiva glasögon kan vara svårare att använda för skytte.
Under kursen får du möjlighet att avlägga teoretiskt och praktiskt prov för Pistolskyttekortet. Kortet är en förutsättning för att kunna ansöka om medlemskap i Bromma PK.

Efter genomgången kurs, och om du blivit godkänd för pistolskyttekortet, så kan du ansöka om medlemskap i Bromma PK.

Ansökan till kursen 2021, sker under augusti månad 2021.

Kursen startar under oktober 2021! Kursen kostar 2 500:-
Du kan tidigast skicka in anmälan till den kursen fr.o.m. 1 augusti. Sista ansökningsdatum är 31 augusti.
Ansökningar som inkommit före och efter utsatt tid behandlas ej!

I regel får vi fler ansökningar till kursen än antalet platser. Därför är det viktigt att du berättar om dig själv och varför du vill pröva pistolskytte så att vi kan sätta samman en blandad grupp. Vi strävar efter god spridning i ålder (18 år eller äldre), kön, bakgrund och intresseinriktning när vi sätter samman gruppen.

Om du blir uttagen så är nästa steg betalning av kursavgiften på 2500:-, som täcker alla kurskostnader.
Till kursstarten behöver du också beställa ett utdrag ur belastningsregistret från Polisen, som du tar med oöppnat till kursledaren.

(Ett formulär för att ansöka till kursen kommer att finns här på denna sida under 1 till sista augusti 2021)