IPSC

Denna gren lyder under Svenska Dynamsika Sportskytteförbundet.

Denna sportskyttegren har sina rötter i det tidiga 50-talets Kalifornien.

I dynamiskt skytte måste den tävlande försöka mixa precision, kraft och
snabbhet till en vinnande kombination.

Måltavlorna är 57 gånger 45, högsta poängzon är bara 15 cm på bredaste stället och 32,5 cm hög.

Den kallas A-zon och ger 5 poäng per träff. Det mesta skyttet sker på korta håll 5-15 meter men skytte på upp till 45-50 meter förekommer. Att träffa ett 15 cm brett träffområde på 45-50 meter kan tyckas enkelt för en erfaren pistolskytt, men inom IPSC-skytte är endast grova vapen tillåtna (9 mm eller grövre kaliber).

Multipla mål, rörliga mål, mål som reagerar vid träff, uppblandade med ej skjutbara strafftavlor (ger minuspoäng vid träff) som även kan skymma eller täcka delar av skjutbara mål, utgör det unika i IPSC-stationerna. Till detta kommer också hinder, förflyttning, tävlingsmässig taktik och i stort sett vilken annan relevant svårighet som helst som stationskonstruktören kan klura ut för att bibehålla skyttarnas entusiasm och intresset hos åskådarna.

Säkerheten är MYCKET hög.

Tävlingsklasser

 • Open Division - Optiska riktmedel, kompensator, portar, flam- och/eller ljuddämpare är tillåtet.
 • Standard Division
 • Classic Division - Handeldvapen måste bygga på och synligt likna profil- och konturmässigt den klassiska armépistol 1911-genrens design.
 • Production Division - Endast enhandsvapen som är listade som godkända på IPSC hemsida får användas i Production division.
 • Revolver Division

Kommandoserien
När RO är säker på att stationen är säkrad och skytten beredd:

 1. Load And Make Ready! Se upp med pekriktningen. Förvissa dig om att vapnet är säkrat innan du hölstrar.
 2. När skytten intar färdigställning frågar RO: Are You Ready? Här är din sista chans att rätta till eventuella problem innan startsignalen. Om du inte är klar, markera detta genom att tydligt säga NEJ! Om du är klar säger du ingenting.
 3. Om du inte visar tecken på annat säger RO sedan: Stand By! Efter 1 - 4 sekunder ger RO startsignal, vanligtvis med hjälp av timer.
 4. När du skjutit klart frågar RO Om Skytten Är Klar, (If You Are Finished) sen kommer kommandot Patron Ur! (Unload And Show Clear!) Säkra, ta ur magasinet, öppna manteln (eller fäll ut trumman) och förvissa dig om att patronläget är tomt.
 5. När RO konstaterat att vapnet är tomt kommenderas: Om Vapnet Är Tomt! (Gun Clear!), Fäll Hanen! (Hammer Down!), Hölstra! (Holster!) Detta ska ske i en säker riktning. OBS! Hanen fälls med blindavfyrning i huvudskjutriktningen.
 6. När du har hölstrat kommenderar RO Banan Är Klar! (Range Is Clear!), med tillägget Markera!
  Detta är signalen till stationspersonalen att det är OK att gå in i stationen samt för nästkommande skytt att det går bra att bekanta sig med stationen etc.

Efter föregående kommando läses även skyttens tid på stationen upp och den nedtecknas i skjutprotokollet. Tid: 5:19 (Time: 5:19). 

Märkeskravet för IPSC är följande 3 moment.

Start, vänd mot tavlorna, löst hängande, laddat, säkrat hölstrat.

Drag 2 skott

  Brons Silver Guld Elit
10 3,5 3 2,5 1,5
9 3,15 2,7 2,25 1,35
8 2,8 2,4 2 1,2
7 2,45 2,1 1,75 1,05
6 2,1 1,8 1,5 0,9
5 1,75 1,5 1,25 0,75

Drag 2 skott, magbyte 2 skott

  Drag 2 skott, magbyte 2 skott10 m
  Brons Silver   Guld Elit
20 6,99 6,01   5 4
19 6,64 5,71   4,75 3,8
18 6,29 5,41   4,5 3,6
17 5,94 5,11   4,25 3,4
16 5,59 4,8   4 3,2
15 5,24 4,5   3,75 3
14 4,9 4,2   3,5 2,8

Drag 2 skott

  Drag 2skott på 15 m
  Brons Silver Guld Elit
10 5 4 3 1,8
9 4,5 3,6 2,7 1,62
8 4 3,2 2,4 1,44
7 3,5 2,8 2,1 1,25
6 3 2,4 1,8 1,08
5 2,5 2 1,5 0,9