Magnumskytte

Denna gren lyder under Svenska Pistolskytteförbundet.

Magnum finns i två grenar, Magnumprecision och Magnumfält.

Magnum precision är en banskyttegren där man skjuter mot pistoltavla på 50 m med grovkalibriga vapen.

Magnum fält består normalt av 8 stationer med varierande fältskyttemål i terrängen. Normalavståndet är ca 80-100 meter och de riktigt långa avstånden kan vara ända upp till 180 meter.

Vapengrupp M Grovkalibriga pistoler och revolvrar.
Ammunitionen skall motsvara normal fabriksladdning och i vapengrupperna 1-4 vara av magnumtyp.

Vapengruppen är indelad i följande 8 undergrupper:

  • Vapengrupp M1 Single Action Revolver kaliber .41-.44 Magnum.
  • Vapengrupp M2 Double Action Revolver kaliber .41-.44 Magnum.
  • Vapengrupp M3 Single Action Revolver kaliber .357 Magnum.
  • Vapengrupp M4 Double Action Revolver kaliber .357 Magnum.
  • Vapengrupp M5 Frigrupp Pistol och Revolver kaliber min. 9 mm – max. .455
  • Vapengrupp M6 Pistol kaliber min 9 mm – max .455.
  • Vapengrupp M7 Revolver .357 – .44 Magnum, max piplängd 165 mm (6,5 tum). Omodifierat standardvapen, förutom att kolven får modifieras/bytas och trycket trimmas.
  • Vapengrupp M8 Revolver .38 Special, .38-.40, .44-.40. .44 Special, .45 ACP och .45 Colt.

Magnumfältskjutning

Magnumfältskjutning är precisionsskjutning mot fältskyttemål i terräng med grovkalibriga vapen. Precisionsmomentet– antal poäng i ringade figurer – tillmäts inom magnumfältskyttet mycket stor betydelse. Antalet poäng skall i en väl avvägd bana vara den faktor som avgör placeringarna inom varje vapengrupp.