PPC (Precision Pistol Competition)

Denna gren lyder under Svenska Pistolskytteförbundet.


PPC är förbundets yngsta gren upptagen 2005. En perfekt gren för Dig som önskar lite mer dynamik i skyttet med bl.a. omladdningar under skjuttiden. Det är en internationell gren som har sitt urspung i det amerikanska polisskyttet. Skjutningen sker stående, sittande och liggande på olika avstånd enligt fastställt matchschema. Bromma PK har flera duktiga PPC skyttar som tävlar aktivt under säsongerna.

För att få utöva PPC skytte krävs det att man först genomgår en speciell utbildning, detta för att man skall förstå de särskilda säkerhetskraven som gäller inom PPC.

En tävling är indelad i ett antal steg s.k. "stager". I varje stage skjuts mellan 6 och 24 skott i en eller flera ställningar. Dessa kan vara liggande (på mage), sittande, knästående, stående eller stående med barrikadstöd (på höger och vänster sida om barrikaden).

Avståndet varierar mellan 3 och 50 yards och tiden mellan 8 och 165 sekunder. Alla ställningar, avstånd och tider förekommer inte i alla vapengrupper. Beroende på vapengrupp är också det totala antalet skott olika, 48, 60 eller 150.

”Barrikaden” är en stolpe, c:a 10x10 cm. Att sätta upp den stadigt i marken är inget problem, däremot att ha den både stadig och löstagbar.

Tavlan har X, 10, 9, 8 och 7, därutanför bom. Den kan tyckas stor, men det är X:et, eller möjligen 10:an du skall träffa.

Vapenklasser
 • Revolver 1500 - Piplängden får inte överskrida 6 tum, ställbara sikten får användas, kaliber .32 eller större.
 • Pistol 1500 - Piplängden får inte överskrida 6 tum, ställbara sikten får användas, halvautomatiska pistoler i kaliber .35 eller större.
 • Open Match – Piplängd inga begränsningar. Riktmedel inga begränsningar optiska eller elektroniska, fasta eller justerbara. kaliber .32 eller större.
 • Distinguished Revolver - Piplängden får inte överskrida 6 tum, ställbara sikten får användas, skjuta standard 158 grain bly .38 speciall.
 • Distinguished Pistol - Fabrikstillverkade (katalogvara) centralantänd halvautomatisk pistol i kaliber .35 eller större, piplängden får inte överskrida 5 tum, ställbara sikten får användas.
 • Standard Revolver 4” - Piplängden får inte överskrida 4 tum, ställbara sikten får användas, skjuta standard 158 grain bly .38 speciall.
 • Standard Revolver 2,75” - Piplängden får inte överskrida 2,75 tum, ställbara sikten får användas, skjuta standard 158 grain bly .38 speciall.
 • Standard Semi-Automatic Pistol -Massproducerad (minst 1,000 producerade) fabrikstillverkad (katalogvara), centralantänd pistol, kaliber .35 eller större. Piplängden får inte överskrida 5.5 tum, Endast fasta riktmedel.

 

WA1500 – 150-skottsmoment - tiden startar med laddat vapen i hölster och inkluderar omladdning, 6 skott i magasin eller trumma.

Match 1

 • 7 yard– 12 skott från ställningen stående utan barrikadstöd. 20 sekunder.
 • 15 yard– 12 skott från ställningen stående utan barrikadstöd. 20 sekunder.

Match 2

 • 25 yard –6 skott knästående, 6 skott vänster hand stående med barrikadstöd, 6 skott höger hand stående med barrikadstöd. 90 sekunder.

Match 3

 • 50 yard– 6 skott sittande, 6 skott liggande, 6 skott vänster hand stående med barrikadstöd, 6 skott höger hand stående med barrikadstöd. 2 minuter och 45 sekunder.

Match 4

 • 25 yard –12 skott, stående utan barrikadstöd. 35 sekunder.
 • 25 yard –12 skott, stående utan barrikadstöd. 35 sekunder.

Match 5

 • 7 yard– 12 skott från ställningen stående utan barrikadstöd. 20 sekunder.
 • 25 yard –6 skott knästående, 6 skott vänster hand stående med barrikadstöd; 6 skott höger hand stående med barrikadstöd. 90 sekunder.
 • 50 yard– 6 skott sittande, 6 skott liggande, 6 skott vänster hand stående med barrikadstöd, 6 skott höger hand stående med barrikadstöd. 2 minuter och 45 sekunder.
 • 25 yard– 6 skott från ställningen stående utan barrikadstöd. 12 sekunder.

 

Utrustningskrav

För att kunna delta i PPC (tävling/träning/utbildning) krävs det att man har en del personlig utrustning, vi räknar här upp de viktigaste samt några som är bra att ha.

 • Hölster som täcker varbygeln på vapnet (får inte peka bakåt över lodlinjen)
 • Hållare för magasin eller snabbladdare (minst 4 stycken, helst 6)
 • magasin eller snabbladdare (Minst 4 helst 6)
 • Glasögon med sidoskydd
 • Matta/liggunderlag
 • Timer (ljud/vibration får inte förekomma)
 • Väska för ammunition
 • Skrivplatta