SSSF – Svenska Svartkruts Skytte Federationen

Denna gren lyder under Svenska Svartkrutsfederationen.

Vapnen som det skjuts med, oavsett om 1-hands eller 2-hands, utgörs av följande typer:

Flintlåsvapen, som är en vanlig typ. Den brinnande luntan är här ersatt med en bit flinta fastsatt i en hane som vid avfyrning slår gnistor mot ett eldstål. Gnistorna tänder fängkrutet i fängpannan och skickar in en eldstråle till drivkrutet

Slaglåsvapen, som i kronologisk ordning kommer efter nu nämnda vapentyper och förekom in på 1900- talet. Tändning av drivkrutet sker med en tändhatt (knallhatt) som sitter på en nippel där hanen slår ned. Slaglåsvapen förekommer i många skjutklasser. Det vanligaste slaglåsvapnet bland dagens svartkrutsskyttar är slaglåsrevolvern (runt 1850-talet) som faktiskt kan sägas utgöra svartkrutsskyttets "22.a".

Patronladdade vapen, som utgör sista utvecklingsstadiet i svartkrutets historia. Här är vi nu framme vid "vanliga" patronladdade vapen, både 1-hands- och 2-hands. Gevärsklassen heter i Sverige "Bakladdat gevär" vilket faktiskt kan innebära även sk kammarladdade vapen där löst krut hälls i en kammare baktill och en kula ligger i ett "patronläge". Tändningen sker med en tändhatt. Variationer förekommer, t ex tändnålsgevär m fl.

I alla vapenklasser skjuts det 13 skott mot internationella pistoltavlan. Avstånden varierar mellan 25 och 100 m. Undantag är förstås lerduveklasserna med mynningsladdat gevär, flintlås eller slaglås, där det skjuts mot 25 duvor enligt regler som avviker från modernt skeet eller trapskytte. Klassen militär flintlåsmusköt skjuts stående på 50 m mot en särskild tavla, den franska musköttavlan.

Denna gren har tyvärr väldigt få skyttar i klubben och vi har inget schemalagda event, här behöver vi få några nya medlemmar som gillar svartkrut.