Välkommen till Bromma PK

Vi är anslutna till Svenska Pistolskytteförbundet och Svenska Skyttesportförbundet. Vår hemmabana är Grimsta skjutbana i Vällingby.

Att börja med pistolskytte

Vi arrangerar årligen en nybörjarutbildning som syftar till att ge pistolskytteintresserade grundläggande kunskaper om pistolskytte. Genomgången grundutbildning är ett krav för medlemskap i föreningen.
Läs mer om att bli medlem här

Som medlem

I Bromma PK har du tillgång till ett omfattande skjutprogram vid Grimsta skjutbana. Klubben erbjuder ett varierat skytte inom flera olika pistolskyttegrenar från Svenska Pistolskytteförbundet och Svenska Skyttesportförbundet.
Det finns många goda skäl att hålla på med pistolskytte. Det finns skyttar med olika drivkrafter, och skytteformer med olika inriktning. Du kan finna skytteformer som passar ditt tempo och skjuta med olika vapentyper, allt ifrån finkalibriga precisionsvapen till kraftfulla magnumrevolvrar.

Du kommer att träffa andra skyttar, med olika ålder, erfarenhet och bakgrund, som hålls samman av ett gemensamt intresse. Inom Bromma PK är vi aktiva i många av förbundens olika skyttegrenar. Här beskriver vi de grenar vi vanligast arrangerar och tävlar externt i. (något förenklat så klart).

Precisionsskjutning är den vanligaste tävlingsformen, det är även den gren du börjar med som nybörjare. Precisionsskjutning skjuts under 5 minuter med 5 skottsserier från 25 meters avstånd mot den internationell pistoltavlan. Tavlan har yttermåtten 60 x 60 cm.

Fältskjutning omfattar skjutning på korta tider i terräng, på ett varierande sätt, mot olika anordnade mål. Skjutningen utförs i patruller. Förflyttning mellan målen sker i regel till fots. Fältskjutning är en av de grenar som har utövats sedan bildandet av Pistolskytteförbundet 1936.

Militär snabbmatch skjuts på den internationella snabbpistoltavlan och omfattar 12 tävlingsserier där tavlan är framme i visningar med tre olika tider om 10, 8 och 6 sekunder. Vid varje visning skjuts 5 skott.

Sport- och Grovpistol är båda tävlingsgrenar som är sammansatta av 6 tävlingsserier precisionsskjutning följda av 6 serier snabbskjutning. I sportpistol skjuter man finkalibrigt i kaliber 22 och i grovpistol med kaliber 32. Sportpistol är den gren som damer tävlar i vid OS.

Standardpistol är precisionsskjutning på kortare tider. Tävlingen omfattar 4 precisonsserier om vardera 150, 20 och 10 sekunder.

Snabbpistol är en gren som skjuts mot 5 snabbpistoltavlor. De 5 tavlorna visas samtidigt och man skjuter 1 skott mot varje tavla. Tävlingen omfattar 12 serier med 4 serier om vardera 8, 6 och 4 sekunder. Snabbpistol är den gren som herrar tävlar i vid OS.

Gemensamt för alla skytteformer är att det kräver koncentration och ett högt säkerhetstänkande.