Snabbpistol

Denna gren lyder under Svenska Skyttesportförbundet.

Grenen består av 60 tävlingsskott fördelade på två omgångar om vardera 30 skott. Varje omgång är delad i sex (6) serier om fem (5) skott vardera, två på 8 sekunder, två på 6 sekunder och två på 4 sekunder.