Bromma pistolskytteklubb (BPK) bildades 1943 och har idag över 230 medlemmar vilket gör oss till en av de största pistolskytteklubbarna i Stockholm.


Bromma PK har många skyttar som tävlar aktivt både i våra egna klubbmästerskap och vid externa tävlingar inklusive de krets- och distriktsmästerskap som anordnas i Stockholm samt vid Svenska mästerskapen. Flera medlemmar tävlar till exempel i Precisionsskjutning, Fältskjutning, Militär snabbmatch, Sport- och Grovpistol och Standardpistol.

Vi är anslutna till både Svenska Pistolskytteförbundet och Svenska Skyttesportförbundet.

Vår hemmabana är Grimsta skjutbana i Vällingby.

Att börja med pistolskytte

Vi arrangerar årligen en nybörjarutbildning som syftar till att ge pistolskytteintresserade grundläggande kunskaper om pistolskytte. Genomgången grundutbildning är ett krav för medlemskap i föreningen.
Läs mer om att bli medlem här

Som medlem

I Bromma PK har du tillgång till ett omfattande skjutprogram vid Grimsta skjutbana. Klubben kan erbjuda ett varierat skytte inom många olika pistolskyttegrenar.
Det finns många goda skäl att hålla på med pistolskytte. Det finns skyttar med olika drivkrafter, och skytteformer med olika inriktning. Du kan finna skytteformer som passar ditt tempo och skjuta med olika vapentyper, allt ifrån finkalibriga precisionsvapen till kraftfulla magnumrevolvrar.

Du kommer att träffa andra skyttar, med olika ålder, erfarenhet och bakgrund, som hålls samman av ett gemensamt intresse. Inom Bromma PK är vi aktiva i många av förbundens olika skyttegrenar.