Välkommen till Bromma PK

Vi är anslutna till Svenska Pistolskytteförbundet, Svenska Dynamiskt Sportskytteförbundet (IPSC), Svartkrutsfederationen och Svenska Skyttesportförbundet. Vår hemmabana är Grimsta skjutbana i Vällingby.

Att börja med pistolskytte

Vi arrangerar årligen en nybörjarutbildning som syftar till att ge pistolskytteintresserade grundläggande kunskaper om pistolskytte. Genomgången grundutbildning är ett krav för medlemskap i föreningen.
Läs mer om att bli medlem här

Som medlem

I Bromma PK har du året runt tillgång till ett omfattande skjutprogram. Vår, sommar och höst vid Grimsta skjutbana. Klubben kan erbjuda ett varierat skytte inom många olika pistolskyttegrenar.
Det finns många goda skäl att hålla på med pistolskytte. Det finns skyttar med olika drivkrafter, och skytteformer med olika inriktning. Du kan finna skytteformer som passar ditt tempo och skjuta med olika vapentyper, allt ifrån finkalibriga precisionsvapen till kraftfulla magnumrevolvrar.

Du kommer att träffa andra skyttar, med olika ålder, erfarenhet och bakgrund, som hålls samman av ett gemensamt intresse. Inom Bromma PK är vi aktiva i många av förbundens olika skyttegrenar. Här beskriver vi de grenar vi vanligast arrangerar och tävlar externt i. (något förenklat så klart).

Precisionsskjutning är den absolut vanligaste tävlingsformen, det är även den gren du börjar med som nybörjare. Precisionsskjutning skjuts under 5 minuter med 5 skotts serier från 25 meters avstånd mot en internationell pistoltavla. Tavlan har yttermåtten 60 x 60 cm.

Fältskjutning omfattar skjutning på korta tider i terräng, på varierande sätt, mot olika anordnade mål. Skjutningen utförs i patruller. Förflyttning mellan målen sker i regel till fots. Fältskjutning är en av de grenar som har utövats sedan bildandet av Pistolskytteförbundet 1936.

Nationell Helmatch är en bra gren för allround skytte. En match skjuts i olika moment och har ett upplägg och som börjar med Precisionsskytte med 4 tävlingsserier på 5 minuter med 5 skott per serie. och avslutas med Duellskytte om 4 tävlingsserier där tavlan är framme 3 sekunder och bort svängd i 7 sekunder.
PPC är en perfekt gren för Dig som önskar lite mer dynamik i skyttet med bl.a. omladdningar under skjuttiden. Det är en internationell gren som har sitt ursprung i det amerikanska polis skyttet (Precision Pistol Competition). Skjutningen sker stående, sittande och liggande på olika avstånd enligt fastställt matchschema.

Militär snabbmatch använder regler som är baserade på regler från CISM (International Military Sport Council). Detta internationella militära sportråd är en av världens största organisationer som organiserar olika idrottsevenemang för dess väpnade styrkorna i 136 medlemsländer. Man jobbar mycket med idrott för fredsaktiviteter och solidaritet.

IPSC är en gren där man placerar tavlorna på vilket avstånd som helst, i vilka vinklar som helst och kräva vilka skjutställningar som helst. Tavlorna får även vara rörliga, placeras snett, vara skymda eller beskurna för att framstå som mindre. Det gör att varje skytteutmaning alltid blir olik alla andra och oändlig i sin variationsmöjlighet. Det är dynamiskt skytte.
Gemensamt för alla skytteformer är att det kräver koncentration och ett högt säkerhetstänk.