Standardpistol

Denna gren lyder under Svenska Skyttesportförbundet.

Grenen består av 60 tävlingsskott fördelade på 3 omgångar om 20 skott vardera.

Varje omgång består av 4 serier om 5 skott: 150 sekunder + 20 sekunder + 10 sekunder