Precisionsskjutning

Denna gren lyder under Svenska Pistolskytteförbundet.

Precision är den absolut vanligaste tävlingsformen, det är även den formen man börjar sin skyttebana med som nybörjare.
Precisionsskjutning skjuts under 5 minuter i 5 skotts serier, på bana från 25 meters avstånd mot internationell pistoltavla.

Tavlan har yttermåtten 60 x 60 cm.

Antalet serier varierar beroende på typ av tävling. En mästerskapstävling såsom svenskt mästerskap, landsdelsmästerskap eller kretsmästerskap omfattar 10 serier, d.v.s. 50 skott. En nationell tävling eller en kretstävling kan omfatta 6 serier. Även 7 och 10 serier förekommer. Vissa mindre tävlingar såsom klubbtävlingar eller serietävlingar kan bestå av 4 serier.

Innan tävlingsserierna skjuts en provserie, detta för att kontrollera att vapnets skottställning inte har rubbats eller att någonting annat inträffat med vapnet. Man har då möjlighet att justera siktet utan att det påverkar tävlingsresultatet.

Särskiljning innebär att om två skyttar har fått samma poäng, hur gör man för att rangordna dem? Jo man räknar serierna bakifrån. Den som har högsta resultatet i sista serien går före. Har skyttarna samma resultat på sista serien så tittar man på serien innan o.s.v. framåt.

Kommandon

Kommandoord

Anvisning

Serie nr 1 (2 o.s.v.) LADDA!

60 s före ”ELD”.

FÄRDIGA

3 s före seriens början.

ELD!

 

ELD UPPHÖR!

Utdraget under de 3 sista sekunderna av skjuttiden. Kan ersättas med visselsignal

PATRON UR, PROPPA OCH LÄGG NED VAPNET!

Omedelbart efter seriens slut. Säkerhetspropp/bricka skall vara isatt. Om vapnet inte tas med utses vapenvakt.

VISITATION

Kontrollen utförs. Revolver skall kontrolleras innan propp/bricka sätts i.

MARKERA!

I vissa fall kompletterat med anvisningar för kontroll av markering och protokollföring.

Krav för märke

För erhållande av pistolskyttemärke erfordras att skytt under kalenderår vid tränings och/eller tävlingsskjutning, anordnad enligt av Svenska Pistol skytteförbundet fastställda bestämmelser, visat följande prov på skjut skicklighet, nämligen:

1. att i 3 precisionsserier mot Pistoltavla 25 m precision 25 m avstånd, 5 skott, 5 minuters skjuttid ha uppnått i varje serie minst:

Vapengrupp

Märke A B C
Brons 32 33 34
Silver 38 39 40
Guld 43 45 46

För personer som ett föregående år fyllt 55 år gäller 1 poäng mindre per serie, och för personer som ett föregående år fyllt 65 år, 2 poäng mindre per serie.  

2. att i 3 tillämpningsserier antingen

– mot B 100 figur, 50 m av stånd, 6 skott, utgångsställning stående 45°
– eller mot 1/6 rak eller cirkelmål C 30, 25 m av stånd, 6 skott utgångsställning stående 45° ha erhållit i varje serie:

Märke

Antal träff

Skjuttid

Brons 5 60 sek
Silver 6 40 sek
Guld 6

Vapengrupp A och R 17sek
Vapengrupp B och C 15 sek