Nationell helmatch

Denna gren lyder under Svenska Pistolskytteförbundet.

Skjutes i olika moment. En bra gren för allround skytte. Har följande upplägg:

Precisionskytte:
1 provserie på 5 minuter sedan 4 tävlingserier på 5 minuter 5 skott per serie

Duellskytte:
1 provserie, där tavlan är framme 3 sekunder, bortsvängd 7 sekunder.
4 tävlingserier med samma upplägg framme 3 sekunder bortsvängd 7 sekunder

Helmatchtavla
består av 4 olika figurer med olika svårighetsgrad, beskjuts under olika tider.
4 tävlingserier inga provskott. 5 skott per serie.
Skjuttid serie 1: 18 sekunder, serie 2: 16 sekunder, Serie 3: 14 sekunder, Serie 4: 12 sekunder

Hela matchen består av
4 serier precision = 200 poäng
4 ”duell" = 200 poäng
4 ”matchtavla" = 200 poäng
Summa = 600 poäng

Kan skjutas i alla vapengrupper, men vanligast i vapengrupp C d.v.s. caliber .22 LR. Skjuts även som halvmatch d.v.s. hälften av allt.

Kommandoord delmoment A

 1. Serie nr 1 (2 o.s.v.) LADDA! 60 s före ”ELD”.
 2. FÄRDIGA! 3 s före seriens början.
 3. ELD!
 4. 5 min skjuttid
 5. ELD UPPHÖR! Utdraget under de 3 sista sekunderna av skjuttiden. Kan ersättas med visselsignal
 6. PATRON UR, PROPPA OCH LÄGG NED VAPNET!
 7. VISITATION! 
 8. MARKERA!

Kommandoord delmoment B

 1. LADDA! 60 s före seriens början.
 2. ALLA KLARA? 10 s före seriens början.
 3. Tavlorna svängs bort efter 3 s om inget svar erhållits.
 4. Tavlorna svängs fram efter 7 s och visas 5 x 3 s med 7 s mellan visningarna.
 5. ELD UPPHÖR! Efter sista visningen
 6. PATRON UR, PROPPA OCH LÄGG NED VAPNET!
 7. VISITATION! 
 8. MARKERA!

Kommandoord delmoment C

 1. LADDA! 60 s före seriens början.
 2. ALLA KLARA? 10 s före seriens början.
 3. Tavlorna svängs bort efter 3 s om inget svar erhållits.
 4. Tavlorna svängs fram efter 7 s och visas 18, 16, 14 respektive 12 sekunder
 5. ELD UPPHÖR! Efter sista visningen
 6. PATRON UR, PROPPA OCH LÄGG NED VAPNET!
 7. VISITATION!
 8. MARKERA!