Militär snabbmatch

Denna gren lyder under Svenska Pistolskytteförbundet.

Militär snabbmatch omfattar normalt 12 serier om vardera 5 skott. Skjuttiderna är 10, 8 respektive 6 sekunder. I en helmatch skjuts 4 serier på varje visningstid.

Kommandoord

Förberedelsetid Före tävlingen en förberedelsetid om 5 min
LADDA!  
FÄRDIGA! Avges exakt 60 s efter kommandot ”Ladda”, tavlorna svänger bort. Kommer fram efter 7 sekunder.
ELD UPPHÖR! Efter seriens slut
NÅGRA FUNKTIONERINGSFEL?
PATRON UR, PROPPA OCH LÄGG NED VAPNET!
VISITATION!
MARKERA!