För nybörjare eller utan pistolskyttekort

går vägen till medlemsskap i BrommaPK alltid via en nybörjarkurs.
 • Du måste gå kursen, även om du har tidigare vapenvana
 • Du behöver vara minst 18 år för att gå kursen
 • Vi använder Svenska Pistolskytteförbundets kursmaterial
 • Under kursen får du möjlighet att avlägga teoretiskt och praktiskt prov
 • Det krävs inga särskilda förkunskaper
 • Du lär dig säkerhet
 • Du lär dig om olika pistolskytteformer
 • I kursen ingår praktiskt skytte
 • Du får lära dig hur klubben Bromma PK fungerar

Information och för att söka till nästa kurs hittar du under Inbjudningar

Du som redan har pistolskyttekort

har möjlighet att söka medlemsskap i BrommaPK direkt.
Grundkravet för att kunna behandla ansökan är
 • att du redan är aktiv i annan pistolskytteförening
 • att du redan har eget vapeninnehav för målskytte
 • att ansökan innehåller all information för att kunna behandlas

För att söka använder du formuläret under Redan aktiv skytt