Denna gren lyder under Svenska Skyttesportförbundet.

Grenarna består vardera av 60 tävlingsskott fördelade på 2 omgångar om 30 skott vardera.

  • Precisionsomgång - sex (6) serier om fem (5) skott, 5 minuter.
  • Snabbomgång - Under varje serie visas tavlan fem (5) gånger. Tavlorna är borta 7 sekunder och visas 3 sekunder.