Skyttegrenar inom förbunden


SPSF - Svenska Pistolskytteförbundet

Dessa grenar lyder under Svenska Pistolskytteförbundet, avgift och tidning ingår i BrommaPKs medlemsavgift.

 • Precisionsskjutning
 • Snabbskjutning
 • Nationell helmatch
 • Militär snabbmatch
 • Luftpistol
 • Luftpistolskjutning
 • Falling target (Luftpistol)
 • PPC-480
 • PPC-600
 • PPC-1500
 • Fältskjutning - Vanlig räkning
 • Fältskjutning - Poängfältskjutning
 • Skidskytte och springskytte
 • Magnumfält
 • Magnumprecision

Svenska Skyttesportförbundet

Att tävla i vapengrenar under Svenska Skyttesportförbundet kräver att man löser en extra tävlingslicens.
Licensen är en obligatorisk individuell årsavgift utöver BrommaPKs medlemsavgift för skyttar som vill tävla i dessa grenar.


Svenska Dynamsika Sportskytteförbundet (IPSC)

Att tävla i vapengrenar under Svenska Dynamsika Sportskytteförbundet kräver att man löser en extra tävlingslicens.
Licensen är en obligatorisk individuell årsavgift utöver BrommaPKs medlemsavgift för alla skyttar som deltar i denna gren. 


SSSF – Svenska Svartkruts Skytte Federationen

Att tävla i vapengrenar under Svenska Svartkrutsfederationen kräver även enskild medlemsanslutning med en extra årsavgift utöver BrommaPKs medlemsavgift.