Denna gren lyder under Svenska Pistolskytteförbundet.

Fältskjutning omfattar skjutning på korta tider i terräng, på varierande sätt, mot olika anordnade mål. Skjutningen utförs i patruller. Förflyttning mellan målen sker i regel till fots. Fältskjutning är en av de grenar som har utövats sedan bildandet av Pistolskytteförbundet 1936.

En fältskyttetävling går ut på att med så många skott som möjligt träffa alla figurer. Resultatet anges vanligen ex: 47/25, vilket betyder 47 träff i 25 figurer. Vid vissa tävlingar (poängfältskjutning) sammanräknas antalet träff med antalet träffade figurer. Enligt exemplet ovan skulle då resultatet bli 72 poäng.

En tävling i fältskjutning omfattar ett antal stationer. På varje station skjuter man patrullvis mot 1 till 6 mål. Ofta är dessa uppdelade på flera målgrupper. 6 skott avlossas under mycket varierande tider, vanligen under en totaltid av 5 till 25 sekunder. I varje patrull kan 5 till 20 skyttar tävla. Vanligast är dock 10 skyttar per patrull.

Antalet stationer varierar beroende på typ av tävling. En större mästerskapstävling såsom ett svenskt mästerskap eller ett landsdelsmästerskap omfattar vanligen 10 stationer, d.v.s. 60 skott. En nationell tävling eller en kretstävling omfattar normalt 8 stationer (48 skott). Även 6 och 7 stationer förekommer.

Inga provserier skjuts, utan tävlingen börjar direkt på den första stationen.

Skytten skall vara inskjuten och väl förberedd innan tävlingen börjar.

Vanlig räkning

Särskiljning vid lika antal träff äger rum enligt följande:

  1. Största antalet träffade figurer.
  2. Högsta antal poäng i eventuellt förekommande poängmål för särskiljning.
  3. Största antalet träff på sista stationen, näst sista stationen o.s.v.
Poängfältskjutning

Särskiljning vid poängfältskjutning om flera har samma poäng (antal träffar + antal träffade figurer) äger rum enligt följande:

  1. Högsta antal poäng i ringad figur, d.v.s. i särskilt angivet poängmål för särskiljning
  2. Högsta antal poäng (träff + träffade figurer) på sista, näst sista stationen o.s.v.